X nation katalozi

Oblikovanje više kataloga za Xnation jesen/zima i proljeće/ljeto kolekcije.

Klijent: X nation
Agencija: BE Koncept
Uloga: dizajn i na nekim katalozima art direction kao dio tima

X nation catalogues - 1
X nation catalogues - 2 X nation catalogues - 3 X nation catalogues - 4 X nation catalogues - 5 X nation catalogues - 6 X nation catalogues - 7 X nation catalogues - 8 X nation catalogues - 9 X nation catalogues - 10 X nation catalogues - 11 X nation catalogues - 12 X nation catalogues - 13