Hotel Livadić

Koncept i oblikovanje posjetnice i memoranduma za Hotel Livadić. Posjetnice i memorandum su oblikovane u stilu standardnih "Do not disturb" oznaka koje nalazimo na vratima hotela.

Klijent: Hotel Livadić, Samobor
Uloga: koncept i dizajn, suradnja sa Sanjom Kuzmanović

Hotel Livadić Stationery - 1
Hotel Livadić Stationery - 2 Hotel Livadić Stationery - 3 Hotel Livadić Stationery - 4