Vinarija Mežnarić

Oblikovanje etikete i pakiranja. Osim prezentiranog Chardonnaya, također smo dizajnirali i varijacije za etikete sljedećih vina: Riesling, Pinot Noir, Silvanac Zeleni and Muškat Žuti.

Klijent: Vinarija Mežnarić
Agencija: BE Koncept
Uloga: dizajn etikete, logotipa i pakiranja, dio tima

Vinarija Mežnarić wine label - 1
Vinarija Mežnarić wine label - 2 Vinarija Mežnarić wine label - 3 Vinarija Mežnarić wine label - 4 Vinarija Mežnarić wine label - 5 Vinarija Mežnarić wine packaging